Ester

Ester là một hợp chất hóa học được tạo thành từ sự phản ứng giữa một axit và một rượu, trong đó nhóm -OH của axit được thay thế bằng nhóm -OR (trong đó R là một gốc hydrocarbon). Công thức tổng quát của ester là RCOOR’, trong đó R và R’ có thể là các nhóm hydrocarbon khác nhau (có thể là mạch thẳng, mạch nhánh hoặc vòng).

Tìm hiều về dung môi Ethyl acetate

Tìm hiều về dung môi Ethyl acetate

Ethyl acetate (EAc), còn được gọi là ethyl ethanoate, là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là C₄H₈O₂. Đây là một trong những ester phổ biến nhất, được biết đến với…