Ethanolamine

Ethanolamine (còn gọi là 2-aminoethanol hoặc monoethanolamine, viết tắt là MEA) là một hợp chất hữu cơ với công thức hóa học C₂H₇NO. Đây là một hợp chất bao gồm một nhóm amin (NH₂) và một nhóm hydroxyl (OH), được phân loại là một amino alcohol.