Phthalates

Phthalates (hay phthalate esters) là một nhóm các hóa chất được sử dụng chủ yếu để làm mềm và tăng tính linh hoạt của nhựa. Chúng thường được thêm vào nhựa polyvinyl chloride (PVC) để tạo ra các sản phẩm như ống nước, màng bọc thực phẩm, sàn nhựa, và nhiều sản phẩm khác.