Hóa chất và đời sống

“Hóa chất và đời sống” là một khái niệm rộng, ám chỉ mối quan hệ giữa hóa chất và các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày. Hóa chất là những hợp chất hoặc chất đơn chất có tính chất hóa học nhất định và chúng hiện diện ở khắp mọi nơi trong đời sống của chúng ta.