Dung môi phân cực và không phân cực là gì?

Dung môi phân cực hòa tan chất tan phân cực và dung môi không phân cực hòa tan chất tan không phân cực.

Ví dụ: “nước” nó sẽ hòa tan muối và các phân tử phân cực khác, nhưng không phải là các phân tử không phân cực như dầu. Xăng là một dung môi không phân cực và sẽ hòa tan dầu, nhưng sẽ không trộn lẫn với nước.

Dung môi phân cực (DMPC) là gì?

Là loại dung môi có điện tích cục bộ lớn hoặc mômen lưỡng cực. Liên kết giữa các nguyên tử có độ âm điện rất khác nhau nhưng có thể đo được.  Có thể hòa tan các ion và các hợp chất phân cực khác.

Click vào tham khảo thêm: mômen lưỡng cực

Có thể do các điện tích kéo lên các phần khác nhau của phân tử chất tan. Các ion mang điện tích dương của hợp chất rắn bị hút bởi phía mang điện tích âm của phân tử dung môi và ngược lại. Do hoạt động này, các ion được phân bố đều khắp dung môi. Về tính phân cực của dung môi, về cơ bản nó nổi lên do tồn tại các liên kết của các nguyên tử có giá trị độ âm điện khác nhau dẫn đến hình thành phân tử.

Nước là một ví dụ phổ biến về “DMPC “. Nếu chúng ta nhìn vào các phân tử của nước, nó có một cấu trúc độc đáo với hai liên kết hydro. Hơn nữa, có sự khác biệt lớn về độ âm điện giữa nguyên tử hydro và oxy. Như vậy, lượng oxy lớn hút các electron lại gần nhau và mang điện tích âm. Các nguyên tử hydro mỗi nguyên tử nhận được một phần nhỏ hơn các điện tử được chia sẻ và do đó nhận được điện tích dương. Đây là lý do chính khiến nước trở thành một phân tử lưỡng cực rất mạnh.Dung môi phân cực và không phân cực là gì?

Dung môi không phân cực

Dung môi không phân cực là chất lỏng hoặc dung môi không có momen lưỡng cực.

Kết quả là, dung môi bị thiếu bất kỳ điện tích âm hoặc dương một phần nào. Về cơ bản, chúng có sự khác biệt nhỏ về độ âm điện.

Chúng ta cũng có thể nói rằng các liên kết giữa các nguyên tử đi kèm với độ âm điện tương tự nhau.

Các dung môi không phân cực không thể hòa tan các hợp chất phân cực vì không tồn tại các điện tích trái dấu và hợp chất phân cực không bị hút.

Chính sự vắng mặt của điện tích cục bộ cũng làm cho các phân tử này “không phân cực”.

Một số ví dụ về dung môi không phân cực bao gồm hexan, pentan, toluene, benzen, v.v.

Theo Dungmoi.net

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *