Tổng quan thị trường hóa chất Indonesia năm 2022

Tổng quan thị trường

Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật Indonesia dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 4,1% trong giai đoạn dự báo, 2022-2027.

Năm 2020, do nhiều lần phải đóng cửa và kiểm dịch trong đại dịch COVID-19, việc sản xuất và cung ứng hóa chất bảo vệ thực vật bị hạn chế, do đó ảnh hưởng đến thị trường. Sản lượng hóa chất bảo vệ thực vật giảm mạnh do thiếu hụt đầu vào và lao động. Chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn do nhiều lần ngừng hoạt động và thiếu hụt phương tiện vận chuyển và thông tin liên lạc. Nhìn chung, sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra đối với ngành bảo vệ thực vật, từ nhà cung cấp đến cấp trang trại, dẫn đến giảm sản lượng. Yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường hóa chất bảo vệ thực vật ở Indonesia là sự gia tăng nhu cầu, do dân số tăng cao, nhu cầu trong nước về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng tăng và việc áp dụng các phương thức canh tác mới. Sự phổ biến của việc ứng dụng hóa chất nông nghiệp dựa trên hóa học hoặc tổng hợp trên đất nông nghiệp dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Thuốc trừ sâu là sản phẩm chính được sử dụng trong nước, chiếm 43,3% thị phần. Do đó, các mối quan tâm về sức khỏe con người, động vật và môi trường có khả năng đóng những vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng cho các sản phẩm an toàn hơn, như chất điều hòa sinh trưởng thực vật.

Phạm vi của Báo cáo

Hóa chất bảo vệ thực vật là một nhóm hóa chất nông nghiệp được sử dụng để ngăn chặn sự tàn phá mùa màng của sâu, bệnh và cỏ dại. Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật Indonesia được phân khúc theo nguồn gốc (tổng hợp và gốc sinh học), loại sản phẩm (thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và các loại khác), ứng dụng (ngũ cốc và ngũ cốc, hạt và đậu có dầu, trái cây và rau quả, nông nghiệp và vật trang trí và cây thương phẩm). Báo cáo trình bày một phân tích trên phạm vi rộng về thị phần, quy mô và khối lượng của thị trường hóa chất bảo vệ thực vật ở Indonesia. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo theo giá trị (USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Origin
Synthetic
Bio-based
Product Group
Herbicides
Insecticides
Fungicides
Others
Application
Grains and Cereals
Oilseeds and Pulses
Fruits and Vegetables
Turf and Ornamental Grass
Commercial Crops

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu lương thực ngày càng tăng và nhu cầu tăng năng suất nông nghiệp

Tại Indonesia, ngành công nghiệp hóa chất nông nghiệp đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định, chủ yếu là do những tiến bộ trong ngành thuốc trừ sâu và phân bón. Kết quả của việc áp dụng các sáng kiến ​​thân thiện với doanh nghiệp và do đó, thu hút đầu tư cần thiết và thu hẹp khoảng cách cơ cấu, đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một phương pháp tiếp cận toàn diện, hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường để đánh giá và đăng ký thuốc trừ sâu được sử dụng để bảo vệ cây trồng. IPM đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng dữ liệu hiện đại nhất và toàn diện nhất liên quan đến vòng đời của sinh vật gây hại và sự tương tác của chúng với môi trường. Hầu hết các tổ chức phi chính phủ (NGO), như các tổ chức và viện nghiên cứu, đều ủng hộ việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Họ cung cấp bằng chứng khoa học ủng hộ việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Tuy nhiên, những thách thức, chẳng hạn như hạn chế tiếp cận vốn cho nông dân và cơ sở hạ tầng lạc hậu, hạn chế tăng trưởng năng suất cây trồng. Chính phủ đã thành công trong việc tăng cường sử dụng công nghệ nông nghiệp cơ giới hóa, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng tổng diện tích đất canh tác, dẫn đến việc tăng cường sử dụng hóa chất nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật canh tác mới đang được Bộ Nông nghiệp Indonesia áp dụng, chẳng hạn như canh tác hữu cơ, canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước. chẳng hạn như hạn chế tiếp cận vốn cho nông dân và cơ sở hạ tầng lạc hậu, hạn chế tăng trưởng năng suất cây trồng. Chính phủ đã thành công trong việc tăng cường sử dụng công nghệ nông nghiệp cơ giới hóa, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng tổng diện tích đất canh tác, dẫn đến việc tăng cường sử dụng hóa chất nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật canh tác mới đang được Bộ Nông nghiệp Indonesia áp dụng, chẳng hạn như canh tác hữu cơ, canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước. chẳng hạn như hạn chế tiếp cận vốn cho nông dân và cơ sở hạ tầng lạc hậu, hạn chế tăng trưởng năng suất cây trồng. Chính phủ đã thành công trong việc tăng cường sử dụng công nghệ nông nghiệp cơ giới hóa, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng tổng diện tích đất canh tác, dẫn đến việc tăng cường sử dụng hóa chất nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật canh tác mới đang được Bộ Nông nghiệp Indonesia áp dụng, chẳng hạn như canh tác hữu cơ, canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước. Chính phủ đã thành công trong việc tăng cường sử dụng công nghệ nông nghiệp cơ giới hóa, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng tổng diện tích đất canh tác, dẫn đến việc tăng cường sử dụng hóa chất nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật canh tác mới đang được Bộ Nông nghiệp Indonesia áp dụng, chẳng hạn như canh tác hữu cơ, canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước. Chính phủ đã thành công trong việc tăng cường sử dụng công nghệ nông nghiệp cơ giới hóa, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng tổng diện tích đất canh tác, dẫn đến việc tăng cường sử dụng hóa chất nông nghiệp. Nhiều kỹ thuật canh tác mới đang được Bộ Nông nghiệp Indonesia áp dụng, chẳng hạn như canh tác hữu cơ, canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước. canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước. canh tác trong nhà và canh tác thẳng đứng. Mặc dù việc thực hành các kỹ thuật canh tác mới đang ở giai đoạn đầu, chính phủ đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các phương thức canh tác mới, vì nông nghiệp đóng góp vào doanh thu lớn trong nền kinh tế đất nước.Do đó, ngày càng có nhiều cải tiến và phương thức canh tác mới đang khuyến khích việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật ở Indonesia.

Indonesia Crop Protection Chemicals Market, Pesticides Usage in thousand metric ton , 2015-18

Thuốc diệt côn trùng chiếm ưu thế trên thị trường

Tại Indonesia, thuốc trừ sâu là phân khúc hóa chất bảo vệ thực vật lớn nhất trong khu vực, tiếp theo là thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm. Mục đích của việc sử dụng thuốc trừ sâu là cải thiện năng suất nông nghiệp bằng cách tiêu diệt các loại thảo mộc và cỏ dại không mong muốn trong đồn điền. Do đó, sự gia tăng nhu cầu về năng suất nông nghiệp cao để đáp ứng nhu cầu lương thực toàn cầu chủ yếu thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thuốc trừ sâu. Ngoài ra, sự gia tăng dân số và tăng thu nhập khả dụng, tăng nhu cầu lương thực đã thúc đẩy nông dân Indonesia sử dụng thuốc trừ sâu để tăng năng suất cây trồng. Trong vài năm trở lại đây, số lượng thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký trong nước tăng mạnh. Năm 2022, PT Agricon Indonesia ra mắt sản phẩm Brofreya 53 SC mới của mình. Đây là một sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế giúp diệt trừ sâu bướm ăn thịt.

Indonesia Crop Protection Chemical Market, Herbicide Usage in thousand metric ton, 2015-2018

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật Indonesia có triển vọng trái chiều về thị phần. Ra mắt sản phẩm mới, quan hệ đối tác và mua bán và sáp nhập là một vài chiến lược chính được các công ty chủ chốt trên thị trường hóa chất bảo vệ thực vật Indonesia áp dụng. Các công ty lớn cung cấp giải pháp thuốc trừ sâu ở Indonesia là PT. BASF Indonesia, Syngenta Indonesia PT, Corteva Agriscience và PT. Agricon Indonesia.

Những người chơi chính

Picture7

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hóa chất bảo vệ thực vật Indonesia có triển vọng trái chiều về thị phần. Ra mắt sản phẩm mới, quan hệ đối tác và mua bán và sáp nhập là một vài chiến lược chính được các công ty chủ chốt trên thị trường hóa chất bảo vệ thực vật Indonesia áp dụng. Các công ty lớn cung cấp giải pháp thuốc trừ sâu ở Indonesia là PT. BASF Indonesia, Syngenta Indonesia PT, Corteva Agriscience và PT. Agricon Indonesia.

Theo trang mordorintelligence.com  đưa tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *