Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tổng công ty Olin bắt đầu vào năm 1892 với tư cách là một nhà cung cấp bột nổ nhỏ ở East Alton, Illinois. Sau một vài thập kỷ thành công, cùng với một số thương vụ mua lại hiệu quả, Olin đã thêm Mathieson Chemical Corporation vào hỗn hợp, tiếp tục tăng cường cung cấp sản phẩm của Olin. Theo thời gian, Olin mới đã phát triển và mở rộng để bao gồm một số đơn vị kinh doanh bổ sung , trong số đó —Olin Chlor Alkali Products & Vinyls và Olin Epoxy . Năm 1931, Olin đưa Winchester vào cuộc; nhà sản xuất đạn dược hàng đầu của Hoa Kỳ. Nói chung, các mảng kinh doanh này sử dụng 8.000 chuyên gia tại hơn 20 quốc gia với khách hàng ở gần 100 quốc giatrên toàn cầu.

Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: America
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: America
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Germany
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Thailand