Hóa chất và đời sống

Mối quan hệ giữa hóa chất và đời sống con người rất gần gũi và đa dạng. Hóa chất ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ sức khỏe, môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm đến nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của hóa chất trong cuộc sống hàng ngày và đồng thời, cũng phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mà chúng đem lại.