Hiển thị tất cả 9 kết quả

Indonesia hưởng lợi từ giá hàng hóa thế giới tăng

Theo phân tích của công ty chứng khoán PT Bahana Sekuritas Indonesia, Kinh tế Indonesia có thể được hưởng lợi từ sự gia tăng mạnh mẽ của giá hàng hóa thế giới như hiện nay

Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Tạm Hết Hàng
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem