Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp hóa chất trong nước có triển vọng đã chuẩn bị xong bước quan trọng đầu tiên cho việc xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, sẽ công khai sản phẩm chủ lực của mình tại Hội chợ trực tuyến ngành công nghiệp hóa chất (2021 K-chemicals Cyper Exhibition)

Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Korea
Tạm Hết Hàng
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Tạm Hết Hàng
10.000,0
KCN Tân Kim mở rộng - Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea
Hàng Đặt Trước
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Korea
Hãng: OCI Company
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Korea