Hiển thị tất cả 3 kết quả

Polychem

được thành lập vào năm 1978, tiếp theo là Bộ phận Hóa chất vào năm 1989. Polychem bắt đầu vào năm 1980 và vào năm 1993, các nhà máy Nylon và Ethylene Glycol được khởi động.

Cùng năm 1999, Polychem cũng mở rộng và xây dựng nhà máy Polyester một lô lớn nhất ở Indonesia với công suất 300 tấn mỗi ngày, đồng thời khởi công nhà máy Nylon thứ hai của chúng tôi.

Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem