Hiển thị tất cả 4 kết quả

Polychem

được thành lập vào năm 1978, tiếp theo là Bộ phận Hóa chất vào năm 1989. Polychem bắt đầu vào năm 1980 và vào năm 1993, các nhà máy Nylon và Ethylene Glycol được khởi động.

Cùng năm 1999, Polychem cũng mở rộng và xây dựng nhà máy Polyester một lô lớn nhất ở Indonesia với công suất 300 tấn mỗi ngày.

Hóa chất Sapa hiện đang làm việc với Polychem để phân phối hóa chất trên thị trường VN

Hóa chất Sapa phân phối hóa chất Polychem trên thị trường VN
Hóa chất Sapa phân phối hóa chất Polychem trên thị trường VN
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng- Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
KCN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Singapore
Hãng: Polychem
Hàng Tại Kho
10.000,0
Khu CN Tân Kim Mở Rộng - Long An
Xuất xứ: Indonesia
Hãng: Polychem