Giới thiệu chung về các hợp chất hữu cơ

Hầu hết các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày như đường, chất béo, tinh bột, giấm,… về cơ bản là các hợp chất hữu cơ.

Mặc dù con người đã biết đến chúng từ thời tiền sử, nhưng thực tế nghiên cứu của chúng đã bắt đầu từ thế kỷ thứ mười tám! được đặt ra bởi Berzelius vào năm 1807. Hãy cùng khám phá thêm về những hợp chất này nhé!

Giới thiệu chung về các hợp chất hữu cơ
Ảnh minh họa về Hợp chất hữu cơ.

Giới thiệu

Trước đây người ta nghĩ rằng các hợp chất thu được từ thực vật và động vật là các hợp chất hữu cơ và các hợp chất thu được từ khoáng chất, các nguồn không sống được gọi là hợp chất vô cơ. Tuy nhiên, định nghĩa hiện đại về các hợp chất hữu cơ hơi khác với định nghĩa này.

Được định nghĩa là bất kỳ hợp chất nào mà phân tử có chứa cacbon và hydro (còn được gọi là “hydrocacbon“) hoặc hợp chất là dẫn xuất của nó. Ngành khoa học liên quan đến nghiên cứu khoa học về cấu trúc, tính chất và phản ứng của hydrocacbon và các dẫn xuất của chúng được gọi là hóa học hữu cơ.

Đặc điểm

Các đặc điểm chung bao gồm:

 • Có thể được phân lập cũng như điều chế trong phòng thí nghiệm
 • Bao gồm gần 90% tất cả các hợp chất đã biết.
 • Phần lớn chỉ được tạo thành từ ba nguyên tố – cacbon, hydro và oxy. Các nguyên tố khác như halogen, nitơ cũng như phốt pho cũng có mặt nhưng ở mức độ thấp hơn.
 • Có cấu trúc phức tạp và trọng lượng phân tử cao
 • Tính chất của chúng được quyết định bởi một số nguyên tử hoạt động hoặc một nhóm nguyên tử được gọi là nhóm chức.
 • Chúng hầu hết không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong dung môi hữu cơ.
 • Bản chất chúng dễ bắt lửa
 • Các phản ứng hóa học liên quan đến các hợp chất hữu cơ diễn ra với tốc độ chậm hơn.

Các đặc điểm do sự hiện diện của liên kết cộng hóa trị

Giới thiệu chung về các hợp chất hữu cơ
Liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là một liên kết hóa học bao gồm sự chia sẻ các cặp electron giữa các nguyên tử dẫn đến sự cân bằng lực hút và lực đẩy giữa các nguyên tử. Sự hiện diện của một liên kết cộng hóa trị tạo ra những đặc điểm nhất định cho các hợp chất hữu cơ. Bao gồm các:

 • Điểm nóng chảy và điểm sôi thấp so với các hợp chất vô cơ.
 • Axit và bazơ hữu cơ ít mạnh hơn và do đó chúng có sự phân ly hạn chế trong môi trường nước.
 • Chúng thể hiện hiện tượng đồng phân trong đó một công thức phân tử đại diện cho một số hợp chất hữu cơ khác nhau về tính chất vật lý và hóa học.
 • Chúng có tính chất dễ bay hơi.

Đặc điểm chung của các dãy đồng đẳng

Dãy đồng đẳng là một nhóm các hợp chất hóa học hữu cơ, thường được liệt kê theo thứ tự tăng dần kích thước, có cấu trúc tương tự (và do đó, cũng có tính chất tương tự) và cấu trúc của chúng chỉ khác nhau bởi số lượng đơn vị CH2 – CH2 trong chuỗi cacbon chính. Chúng có những đặc điểm chung sau:

 • Một công thức chung mô tả các thành viên của chuỗi tương đồng
 • Các thành viên kế tiếp khác nhau bởi CH2CH 2
 • Tính chất vật lý thay đổi thường xuyên khi số nguyên tử cacbon tăng dần.
 • Các thành viên có tính chất hóa học tương tự nhau vì chúng có cùng nhóm chức.
 • Các thành viên của dãy tương đồng có thể được chuẩn bị bằng cách sử dụng cùng một phương pháp.

Tầm quan trọng

Các hợp chất hữu cơ rất quan trọng vì tất cả các sinh vật sống đều chứa cacbon.

Trong khi carbohydrate, protein và chất béo, các cấu trúc cơ bản của sự sống, là các hợp chất hữu cơ

Chúng là thành phần cơ bản của nhiều chu kỳ vận động trái đất. Ví dụ, chu trình cacbon bao gồm sự trao đổi cacbon giữa thực vật và động vật trong quá trình quang hợp và hô hấp tế bào.

Các hợp chất hữu cơ kết hợp với kim loại tạo thành các hợp chất cơ kim. Những hợp chất này rất quan trọng trong công nghiệp. Chúng được sử dụng làm chất xúc tác, chất xúc tiến, chất phân tích cũng như chất ổn định.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *